måndag 31 oktober 2016

Storregion

Alla skogsägare vet att det är ekonomi att se till att nya träd växer där man tidigare har avverkat...
 
Just nu förs diskussionerna om att dela upp Sverige i 6 storregioner. Min personliga åsikt i ämnet är att det inte skulle ge norra Sverige några fördelar, möjligen inom landstinget. Att det dessutom är så bråttom gör att jag anar oråd. För alltid när något ska drivas igenom snabbt finns det alltid saker och faktorer som någon inte vill ska lyftas fram i ljuset.
I dagens VK, Västerbottens Kuriren har Bo Berge skrivit en debattartikel som jag tycker är bra. Han lyfter något som många Norrlänningar påpekat tidigare men Bo Berge har på ett mycket klart och enkelt sätt förklarat och lagt debatten så att de flesta kan ta till sig innehållet. Bla skriver Bo Berge; "Glesbygdskommuner och landsbygdsregioner är fattiga och saknar utvecklingskraft till följd av den rådande skattestrukturen och en allt för liten befolkning. Men rika på naturresurser. Naturresurser som storstäderna utnyttjar för sin tillväxt och expansion. Naturresurser som inte ingår i de skatterekvisit som omfattar kommunernas och regionernas beskattningsrätt. Beskatta således uttagen av förnyelsebar energi, träråvara och mineraler på den kommunala och regionala nivån. Då kan en bättre regional balans uppnås i landet. Och ska arbete beskattas bör det naturligtvis även omfatta det arbete som robotar utför. En stabilare kommunal och regional ekonomi ger dessutom utrymme för fler arbetstillfällen inom offentlig sektor, som bättre svarar mot behoven." Vill ni läsa hela artikeln finns den här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar