fredag 30 april 2010

Majblomma

Majblommor hör valborg och våren till. Jag kollade lite på http://www.majblomman.se/ Därifrån har jag klippt lite historia kring majblomman:

"De allra första majblommorna såldes 1907 i Göteborg. Då kostade de 10 öre styck och hela 139.000 såldes. Från allra första början syftade Majblommans insamling till att hjälpa tuberkulossjuka. Tuberkulosen var en av dåtidens värsta folksjukdomar och den angrep framför allt unga människor och skördade många människoliv. Vid sekelskiftet svarade dödligheten i tuberkulos i Göteborg för ca 25% av samtliga dödsfall i staden. Ännu 50 år senare var sjukdomen, med vart tionde dödsfall, den vanligaste dödsorsaken i Sverige näst efter åldersdödligheten. Majblomman spred sig snabbt över hela Sverige och det bildades Majblommekommittéer i så gott som varje ort."

"Idén till Majblomman kom från den initiativrika och engagerade fru Beda Hallberg. Beda var verksam inom Göteborgs frivilliga fattigvård under slutet av 1800-talet och vid 1900-talets början. Hon drevs av ett mycket starkt socialt engagemang och hon värnade särskilt om barn och ungdomar."

"Varifrån kom idén?
Enligt Beda Hallbergs egna minnesanteckningar, kom idén via dottern: ”En Gustaf Adolfsdag 1906 kom min dotter Margot dekorerad med en sköld placerad på kappan. Varifrån kom den undrade jag, vad var meningen. Hon köpte den för 10 öre på vägen från skolan. Jag hade en förnimmelse som jag icke kom ifrån. Istället för att köpa godsaker hade flickan givit sin 10-öring för den lilla pappskölden. Den satt på kappan även sedan dagen var över och så fick jag den på begäran”.

"Motstånd mot idén
Av dem hon tagit kontakt med för att genomföra sin idé, var det få som trodde på att en insamling grundad på 10-öresgåvor skulle vara bärkraftig. Inte heller trodde dessa personer att de 100 000 blommor som Beda Hallberg ville beställa skulle gå att sälja."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar