torsdag 24 november 2011

Rondeller

Klicka på bilden så syns texten!

Under den senaste tiden har det varit en del diskussioner i familjen angående rondeller och en av debattörerna är väg- och vatteningenjör, därför passade bilden extra bra. Nu har vår diskussion inte varit angående anläggning av rondeller utan rört en mer vardaglig rutin, nämligen om och när man ska använda blinkers, sk körriktningsvisare och där finns det nog lika många varianter som det finns trafikanter!

Serierutan är från dagens VK
PS. B visa B bilden!

1 kommentar: